Yoga Makalelerinin Eleştirel Analizi | Bölüm 2

Yazar: Bernie Clark | Yoga Eğitmeni , 23 Kasım 2013

Çeviri: Yoga Türkçe yazarı

*Bu yazı, Bernie Clark’ın onayıyla “How To Critically Analyze Yoga Articles (Part Two)” makalesinin Türkçeye çevririsidir.

Aceleci Sonuç:

Bir önceki makalemizde , bir argümanda oluşabilen 3 temel yanlışlıktan söz etmiştik:

 1. Konu dışılık (konuyla ilgisi olmayan söz)- bu alakalılıkla ilgili bir testtir
 2. Aceleci sonuç (aceleyle fazla düşünmeden sonuca varmak)- bu yeterlilikle ilgili bir testtir
 3. Tartışmalı/Sorunlu önerme – bu kabul edilebilirlikle ilgili bir testtir

Mantıksal hatalardan, sonucu destekleyen önermelerin varılan sonuç ile alakasız olduğu durum olan  konu dışılığa göz atmıştık. Ve Elephant Journal’da yayınlanan “When Flexibility Becomes a Liability”.  başlıklı makaleden bazı örneklere göz atmıştık.

Şimdi önermelerin sonucu desteklemekte yeterli olup olmadığına karar vermeyi öğreneceğiz. (Yine bu makalenin sonunda Edward’ın makalesinin önerme ve sonuçlara ayrılmış halini bulacaksınız.)

Önermeler sonuç ile alakalı olarak kabul edildikten sonra, önermelerin sonucu desteklemek konusundaki yeterliliğini test etmemiz gerekiyor. Sunulan sonuca varmak için daha mı fazla bilgiye ihtiyaç var? Eğer önermeler sonucu desteklemek konusunda yetersizse, argümanda bir hata daha var demektir: aceleci sonuç.

İlk makalemizde Michaelle Edward’ın argümanlarının önerme ve sonuç açılımlarına bakıyorduk ve A1 ve A2’nin sunulan sonuçlarla alakasız (konu dışı) olduğunu tespit etmiştik. Aynı zamanda A3 ve A4’ün konuyla alakalı olduğunu tespit etmiştik.

Önermeler: A

 1. Kadın olmak, kalça protezi ameliyatına girme ihtimalinizi artırır.
 2. Kadınların ligamentleri erkeklerinkine oranla daha gevşektir.
 3. Fazla esnek olmak, zayıf kas stabilizasyonu kalça ekleminde bozulmaya yol açar.
 4. Kalça eklemlerinin fonksiyonlarını korumak için, lumbar ve kalça eklemlerinin güçlü ve sıkı ligamentleri olması gerekir.

Sonuçlar: A

 1. Kalçayı stabilize etmek için, tüm kadınlar güçlendirici egzersizler yapmalıdır.
 2. Yoga derslerinde tüm kadınlar, kalça açıcı hareketleri yaparken dikkatli olmalıdır.
 3. Gereğinden fazla esnek olmak, kalça ekleminizin ömrünü kısaltır.
1.jpg
Fotoğraf Flicker’daki GammaMan kullanıcısından

Şimdi önerme A3 ve A4’e dönüp sunulan 3 sonuca götürmek için yeterli olup olmadıklarına bakalım. A4 önermesinin varılan sonuçlarla olan ilişkisine bakacağız.

Önerme diyor ki kalça eklemlerinin düzgün kalça fonksiyonunu sağlayabilmek için güçlü ve sıkı ligamentlere sahip olması gerekir. Bu önerme Sonuç A1’deki tüm kadınların kalçayı stabilize etmek için, güçlendirici egzersizler yapması gerektiği sonucuna varmamız için yeterli midir? Bir an düşününce, “tüm kadınlar” söyleminin çok geniş kapsamlı olduğunu görebiliriz. Bir çok kadının ligamentleri zaten güçlü, neden ligamentlerini güçlendirmeye devam etmek zorunda olsunlar? Benzer şekilde  A4, Sonuç A2’deki “tüm kadınlar” kalça açıcıları yaparken dikkatli olmalıdır ibaresine uymuyor.Bir çok kadın kalça açıcı pozları yaparken risk altında değildir ve kalça açıcı pozlarını yapan bir çok yogini, kalça eklemi sorunlarından muzdarip olmuyor bu da bunun kanıtı. Burada, kalça açıcı hareketler yapıp da kalça problemi yaşamayan kadınlarla ilgili  tek bir anektodsal gözlem, A4 önermesinin  Sonuç A2 ile Sonuç A1’in kanıtlamaya yetmediğini ispat etmeye yeter. Son olarak, A4 önermesi Sonuç A3’ü desteklemiyor. Sonuç A3, “Gereğinden fazla esnek olmak” ibaresinin net bir tanımı olmadığı için sorunlu/tarışmalıdır.

“Gereğinden fazla” nasıl tanımlanır? Neyin gereği için? Ayak parmaklarınıza dokunmak için mi? Yataktan kalkabilmek için mi? Araba kullanabilmek için mi? Sonuç A3, eksik tanımlanmış bir sonuç olduğu için, bunu desteklemek için kullanılabilecek hiçbir önerme yok. A4 önermesinin yeterlilik testini geçemediğini ve sunulan sonuçları desteklemediğini görüyoruz.

Yazara karşı adil olmak için,  abartarak “her kadın” demek istemediğini farzedelim. Eğer “bazı kadınlar” demiş olsaydı söylediği şey desteklenebilir miydi? Bazı kadınların kalçalarındaki ligamentlerin zayıf olabileceği akla yatkın olduğu için, bu durumda bu önerme Sonuç A1 ve A2’yi desteklemekte kesinlike yeterli olurdu.

Bu bağlamda önerme A4’e, ancak “her” kelimesini “bazı” kelimesiyle değiştirmek şartıyla, bu testte geçer not verelim.

Şimdi önerme A3’e bakalım: yazar “fazla esnek olmanın zayıf kas stabilizasyonuna ve  kalça ekleminde bozulmaya yol açtığını” iddia ediyor. Bu yüzden “tüm kadınlar” kalçayı stabilize etmek için,  güçlendirici egzersizler yapmalıdır ve “tüm kadınlar” yoga derslerinde kalça açıcı pozlar yaparken dikkatli olmalıdır. Bu önerme bu sonuçlara varmak için yeterli midir? Eğer önerme A3’ün doğru olduğunu farzedersek, sonucu desteklemekte yeterli gibi görünebilir. Eğer fazla esneklik ve zayıf kaslar kalça eklemi problemlerine yol açıyorsa, o zaman kesinlikle kadınlar bu kasları güçlendirir ve buradaki esnekliği azaltırsa o zaman bu iki koşulun yol açtığı eklem problemlerini engellemiş olurlar. Fakat önerme A3 doğru mudur? bu argüman konu dışılık ve yeterlilik testini geçse bile eğer doğru bir argüman değilse o zaman bu sorunlu/tartışmalı bir önermedir.

Önermeler ve Sonuçların A bölümündeki analizimizde şu ana kadar gördük ki A1 ve A2 konu dışı. A4 yetersiz (ama sonuç bölümündkei kelimelerde biraz değişiklik yaparsak yeterli olabilir) Ve A3 de sonuçları desteklemek için yeterli. Sıradaki test, kalan önermelerin, A3 ve üzerinde değişiklik yaptığımız A4’ün kabul edilebilirliği hakkında. Bunlar doğru mudur? Bu soruyu bir sonraki makalede cevaplayacağız.

1.jpg
Flicker, GoToVan

Şimdilik majör önerme olan D3’e dönelim: Omurgayı esnetmeye gerek yoktur. Bir önceki makalede gördük ki bu sonucu destekleyen önermelerden D2 konu dışıydı, D1 alakalıydı (konu dışı değildi) ve D3’ün alakalılığını kullanılan terminolojideki problemden ötürü tespit edememiştik. Şimdi şunu sorabiliriz: “D1 ve D3 önermeleri sonucu desteklemekte yeterli midir?” Daha önce belirttiğimiz gibi, bu sonuç cümlesi çok büyük bir idda. “Öne eğilmek, …lumbar kıvrımı tersine çevirmek, omurgamızın tasarımının bütünlüğüne saygı göstermiyor” cümlesi gerçekten omurganın esnetilmesine gerek olmadığı anlamına mı geliyor?

Gündelik hayatta omurgamız hareket eder. Ayakkabılarımızı bağlamak için , bir masaya yetişmek için, bir musluğu açmak için öne eğiliriz. Natüral olarak omurgamızı kıvırmak omurgayı esnetir ve her gün omurgamızı strese tabi tutarak ve esneterek her yönde hareket ederiz. Bir çok çalışma göstermiştir ki omurgada hareketsizlik çok zararlıdır. Eskiden ameliyat sonrası veya doğum sonrası hastalara verilen yatak istirahati, artık eskiden zannedildiği gibi her derde deva değil. Hastaneler artık hastaları en kısa sürede hareket etmeye başlamaya teşvik ediyor. Omurgayı hiçbir zaman esnetmemek, omurga için yapabileceğiniz en sağlıksız şey. Yazarın omurganın esnetilmeye gerek olmadığı yönündeki iddiası, burada sunduğu bir kaç önermeden çok daha fazla destekleme gerektiriyor. Yazarın önermeleri sunduğu sonuca varmak için yeterli değil.

Bir şeyi çok fazla yapabileceğimize dair bir mantıksal hata ortaya çıkıyor. Buradaki hata, en güvenli yolun hiçbir şey yapmamak olduğunu farzetmektir. Şu apaçık ortadadır ki bir insan, omurgasını ya da herhangi bir eklemi fazla strese tabi tutabilir ve kendini sakatlayabilir. Ama bu demek değildir ki, 1) aynı aktiviteyi yapan herkes sakatlanacaktır (ki bu “hepimiz aynıyız” hatasına düşüp tüm iskeletsel varyasyonları yok saymaktır)  2) Hiç stres bindirmemek, en güvenlisidir. Paul Grilley çok basit bir örnek veriyor: Biliyoruz ki bazı kişiler için aşırı yeme çok sağlıksız olabilir, obeziteye, diyabete ya da kalp problemlerine yol açabilir. Ama aşırı yemenin çözümü hiç yemek yememek değildir! Çözüm bir orta yol bulmak. Aynı şekilde, bazı insanların öne eğilmeler esnasında kendilerini incitmelerini iddia etmek demek değildir ki 1) herkes öne eğilmelerde kendisini incitecek 2) bir daha asla hiç kimsenin öne eğilme yapmaması lazım.

Bunlar mantıksız savlar ve Michaelle Edward’ın savları “omurganızı esnetmeye gerek yoktur” sonucuna varmek için yetersiz.

Bir sonraki makalemizde, Michaelle Edward’ın diğer argümanlarını, önermelerinin kabul edilebilir olup olmadığını görmek için incelemeye devam edeceğiz. Ve kanıt ve güvenilirliğin doğasını inceleyeceğiz.

Önermeler ve Sonuçlar İtibarıyla Michaelle Edward’’ın Argümanları:

Önermeler: A

 1. Kadın olmak, kalça protezi ameliyatına girme ihtimalinizi artırır.
 2. Kadınların ligamentleri erkeklerinkine oranla daha gevşektir.
 3. Fazla esnek olmak ve zayıf kas stabilizasyonu kalça ekleminde bozulmaya yol açar.
 4. Kalça eklemlerinin fonksiyonlarını korumak için, lumbar ve kalça eklemlerinin güçlü ve sıkı ligamentleri olması gerekir.

Sonuçlar: A

 1. Kalçayı stabilize etmek için, tüm kadınlar güçlendirici egzersizler yapmalıdır.
 2. Yoga derslerinde tüm kadınlar, kalça açıcı hareketleri yaparken dikkatli olmalıdır.
 3. Gereğinden fazla esnek olmak, kalça ekleminizin ömrünü kısaltır.

Önermeler: B

 1. Bir çok kişi, ligamentlerini çok fazla esnetiyor.
 2. Bu insanlar eklemlerine verdikleri zararın ortaya çıkmasının uzun yıllar alabileceğinin farkında değiller.
 3. Bir sandalyede kötü bir şekilde oturduğunuzda, sakral platformunuzu düzleştiriyorsunuz ve sakrumunuzu pelvis ve femura bağlayan ligamentleri gereğinden fazla esnetiyorsunuz.
 4. 5 dakika boyunca Çocuk Pozu (Balasana) yaptığınızda, sakral platformunuzu düzleştiriyorsunuz ve sakrumunuzu pelvis ve femura bağlayan ligamentleri gereğinden fazla esnetiyorsunuz.
 5. Uzun ligamentler, pelvisin omurga ve bacak ile olan bağlantı noktalarını dinamiklerini destabilize ediyor.

Sonuçlar: B

 1. Ligamentlerin uzaması iyi değildir.
 2. Uzun ligamentler Sakroiliyak eklem ya da kasık ağrılarına yol açar.

Önermeler: C

 1. Yoga ve esneme egzersizleri yapan bir çok insan kronik Sakroiliyak eklem ağrısı yaşıyor.
 2. Bu insanlar ağrıyı durdurmak için öne eğilmeye devam ediyorlar.
 3. Öne eğilme pozları vücudun ön tarafında kısalmaya yol açabilir ve sırt ekstansörlerinde aşırı zorlanma ve esnemeye yol açabilir.
 4. Bir çoğumuz sandalye üzerinde çok fazla zaman geçirdiğimiz için öne doğru çekiliyoruz ve kısalıyoruz.

Sonuçlar: C

 1. Vücudumuzun arka tarafı zorlanıyor ve gereğinden fazla esnetiliyor.
 2. Vücudun arka kısmının kısa ve güçlü olması gerekiyor esnemesi değil.

Önermeler: D

 1. Öne eğilmek, ayak parmaklarımıza dokunma arayışıyla doğal lumbar kıvrımı tersine çevirmek, omurgamızın tasarımının bütünlüğüne saygı göstermiyor.
 2. Öne eğilmek sakral açıya çok fazla tork yükler.
 3. Öne eğilmek omurgadaki kıvrım(kifoz) güçlerine zarar verir ve kalça ekleminin şoku absorbe etmesi ve kalça stabilizasyonu gerekir.

Sonuçlar: D

 1. Lumbar kıvrım olmasaydı dümdüz görünen bir kalçamız olurdu.
 2. Lumbar kıvrım olmasaydı, sıklıkla kronik bel ağrısı diz ve boyun ağrısı yaşardık.
 3. Omurganızı esnetmeye gerek yoktur.
 4. Dikey spinal ligamentlerimiz kambur durduğumuzda ya da yoga yaptığımızda ya da spinal fleksiyon güçlerini extansiyon ve stabilizasyonun ötesine geçecek şekilde kullanan fitness pozları yaptığımızda, gereğinden fazla esner.

Önermeler: E

 1. Ligamentleri yılalrca sürekli çekiştirmek, vücudumuzu bir arada tutan güçleri zayıflatır.
 2. Ligamentlerin gevşemesi, başın öne düşmesi gibi ciddi duruş bozukluklarına,  kronik kalça sırt ve diz ağrısı, yavaşlayan sindirim ve eliminasyon ve hatta zayıflayan bir bağışıklık sistemi ne yol açabilir.

Sonuçlar: E

 1. Eğer yürürken hassasiyetiniz varsa, Parivritta Trikonasana veya Savaşçı pozlarını yaparken keskin bir acı duyuyorsanız bu, kalçanızda destabilizasyon başladığına ve kalça protezi ameliyatı geçireceğinize işarettir.

Önermeler: F

 1. Lady Gaga kalça ağrısından ötürü bir konser turnesini iptal etti ve ameliyat olması gerekti.
 2. Lady Gaga Bikram Yoga yapıyor (Hot Yoga)
 3. Yoga onun sakatlanmasını önlemedi.
 4. Bir çok başka ünlü yogacı da kalça protezi ameliyatı geçirdi.

Sonuçlar: F

 1. Zayıf yoga pozu biyomekanikleri bu eklem destabilizasyonlarına yol açtı.
 2. Bu tecrübelerden ders almıyoruz.

Önermeler: G

 1. Yürümeye yeni başlayan çocuklar dizlerini ve kalçalarını büker kalça kaslarını devreye sokar ve öne eğilirken omurgalarını kamburlaştırırlar.
 2. Yogada dizleri düz tuttuğumuz zaman, omurgayı öne eğilmek için fleksiyona sokmaktan ziyade doğal tasarım güçlerimizi eziyoruz.
 3. Dizleri kıvırmadan yürümek rahatsız edicidir.
 4. Dizlerinizi hiç bükemiyor olsaydınız, hayatınız berbat olurdu.

Sonuçlar: G

 1. Dizleri sürekli düz tutmak eklemlerimizin ömrünü uzatmaya katkı sağlamıyor.

Önermeler: H

 1. Öne eğilip bacaklarınızı yavaşça düzelttiğinizde, bunu kalça ekleminizde hissedeceksiniz.

Sonuç: H

 1. Omurga ve kalçalarınızdaki ligament stabilize edici güçleri esnetmek anatomik olarak mantıklı değil.

Önerme: I

 1. Kalçalarınızı ve kalça kaslarınızı güçlendirmek için geç değil.

Sonuç: I

 1. Herhangi bir yoga pozunu statik bir pozda serbest bırakarak yerine güç ve devinim ile çalışmak, kalça ve femur bağlantı ekleminize fayda sağlar.

Önermeler: J

 1. Natürel bir omurga pozisyonundayken derin nefesler kullanarak postüral kaslarınızı güçlendirmek extansiyon ve expansiyon güçlerinizi uyandırabilir.
 2. Bu kemiklerinizin rahata süzülmesine yardım eder.
 3. Öne eğilmelerde dizlerinizi kıvırmak, pelvisi stabilize etmeye yardım eden gluteus veya kalça kaslarınızı devreye sokar.
 4. Bu da fonksiyonel biyomekaniğe ve güçlü stabilizasyona katkı sağlar.

Sonuçlar: J

 1. Vücudunuz sağlıklı şekilde çalışmaya başladığında ligamentleriniz doğal uzunluklarına geri döner.
 2. Bu dak alça ekleminizi koroyacak ve siyatik sinirinizi yırtılmalardan koruyacaktır.

Önermeler: K

 1. Sağlıklı hizalanmanın anahtarı nefeslerinizle uyumlu olmaktır.
 2. Nefes dinamikleri bir pozun sizin natürel hizalanmanıza katkı sağlayıp sağlamadığını kontrol etmenin en iyi aracıdır.

Sonuç: K

 1. Bir pozda derin nefes alamıyorsanız, o zaman bu poz sizin vücudunuzun  dışsal kuvvetlerini aktive ediyordur ki bunlar vücudun natürel ve esas merkezi hareketlerini ve  altyapılarını devreden çıkartır.

Önermeler: L

 1. Derin nefes almak diyaframınızı lumbar omurlara ve femura bağlayan Psoas kasınızı devreye sokar.
 2. Sandalyelerde oturmak psoas kasını kısaltır.
 3. Dizleri düz tutarak öne eğilmeler psoası kısaltır.
 4. Psoas, omurganın disklerine bağlanan tek kas grubudur.
 5. Bir çok kişide iç kasık kısadır.
 6. Bir çok insanda psoas kısa ve sıkıdır.
 7. Kısalmış bir psoas kalçanın dengesine olumsuz etki eder.

Sonuçlar: L

 1. Sandalyede oturmak fıtığa yol açar.
 2. Dizleri düz tutarak öne eğilmeler fıtığa yol açabilir.
 3. Sandalyede oturmak ve dizler kıvrıkken öne eğilmek muhtemelen kalça soketinde kompresyona yol açar ve eklemde bozulmaya yol açar.

Önerme: M

 1. Core Connector adındaki poz psoas/diyafram bağlantısını çabucak aktive eder.

Sonuç: M

 1. Core Connector pozu psoastaki dengeyi yerine getirir.
 2. Psoası dengelemek kronik sırt ağrısını kesebilir ve omurgayı stabilize edip bütün vücutta bir denge yaratabilir.

Kapsayıcı Önermeler: N

 1. Yoga yapanlar çoğunlukla sakatlanacaklar.
 2. Spinal ligamentler, omurgamızı C şekline getiren pozlar yaptığımız zamanlarda anatomik fonksiyonlarının çok ötesinde bir şekilde esnetiliyorlar.
 3. Omurgamızın C şeklini alması bir yaşlılık belasıdır.
 4. İnsan vücudu kıvrımlar ve spirallerden oluşur.

Kapsayıcı Sonuçlar: N

 1. Postürümüz natürel şekilde hizalandığı zaman insan vücudu esnek kalır.
 2. Vücudun bazı bölümlerindeki gerilimleri rahatlatmak için yoğun esneme hareketlerine gerek yoktur.
 3. En önemli şey doğuştan getirdiğimiz postüral modellerimizi hatırlamak ve omurga ve eklemlerimizin natürel bütünlüğünü korumaktır.

Devamı için Üçüncü Bölüm’ü okuyun.

Bernie Clark

*Bu sitedeki çeviriler tamamen Yoga Türkçe yazarına aittir.

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: